• گرفــتارم، گـــرفتارمحـــــبت     تنیده بر تنم تــــار محبت
  •  
  • دوانده ریشه تا موئین رگ من   درخت پر بروبــارمحبت 
  • همی سنجم صفای زندگی را      بمیزان و بـــمعیار محبت 
  • محبت نوگل بی خار گلـــزار     مکن یارب مراخوارمحبت
  • نمودم ثبت از اول نام  دل را     بر اوراق بـــهادار محـبت 
  • دلی دارم که سوزد در ره مهر  بود پیوســتـه  بـیمار محبت 
  • محبت درد و هم درمان این دل  چنین باشد همــه کار محبت 
  • خدایا آذرش را شـعله ور کــن   مرا میـسوز در نـار محبت 
  •  بسوزانم ، بسوزانم ، بسوزان  خریدارم ، خریدار مــحبت
  • + نوشته شده توسط فیلسوف شمالی در پنجشنبه نهم مهر ۱۳۸۸ و ساعت 0:6 |